FBpixel
Site logo

Två män i en båt, på segling till en enslig fyrplats.

Dela ....

Till helgens höstsegling har endast en person bokat sig.

Två män i femtioårs åldern, som aldrig träffats och knappt pratat med varandra ens i telefon, skall alltså segla och bo tillsammans under en helg på en liten båt! 

Hur skall det gå?

Text & Bild:#MaglaGBG;    Info & Bokning: S/Y Stardust – Ursholmen Fyrplats – Sjökanten

En del frågar varför vi tar gäster ombord på Stardust. Under hösten tar vi endast 1500kr per person för en hel helg och vi har endast fyra gästkojer ombord. Så vi gör det inte för pengarnas skull. Denna helgen kommer visa precis varför vi gör det!

Gäster som inte känner varandra….

Skepparn har tidigare seglat nästan tio är med gäster där många seglingar har varit singelkoj bokningar. Det vill säga att gästerna kan boka seglingen per koj. Det kan alltså vara så att ingen av gästerna känner varandra sedan tidigare.

I samtal runt dessa seglingar kommer ofta frågan -Hur går det? blir det ofta bråk i besättningarna?

Endast en segling på tio år jobbig…..

Under tio års segling har endast en segling varit jobbig pga att besättningen inte fungerat. Orsaken till detta är säker många, men en tydlig örsak är att de flesta deltagare haft en tydlig och gemensam förväntning på vad seglingarna skall innebära.

Grunden för en lyckad besättning…..

En av förväntningarna som alla deltagarna fått genom information innan, har varit att en stor del av upplevelsen under seglingarna är att umgås, lära och samtala med de andra deltagarna. Samt med andra människor vi möter på vägen.

Genom detta attraherar man människor som uppskattar andra människor och stöter bort de som inte gör det. På så sätt har man grunden i en lyckat besättning, oavsett vilka andra karaktärsdrag som deltagarna har.

Stardustianen Tim kommer ombord…..

Det knackar i skrovsidan på Stardust och på kajen står Stardustianen Tim som kört från Stockholm för att mönstra ombord på Stardust Kostersegling denna helg.

Tim hälsar ödmjukt innan han kliver ombord och vi hjälps åt att ta ombord hans väskor. Medan stardustianen installerar sig i sin hytt planerar vi grovt de kommande dagarna. Efter gemensam matbunkring lämnar vi kaj i mörkret för att ankra i en stilla vik för natten.

Tydligt, det kommer bli en fin helg….

Med skaldjur till middag i salongen blir det tydligt att det kommer bli en fin och intressant helg med en del samtal om entreprenörskap, kommunikation och om yrkesval för att balansera och ta vara på livet.

Häng i salongen med snack och läsning…..

Under lördagen seglar vi ut mot koster och ankrar på västsidan Sydkoster för att ta ribben in till restaurang Strandkanten på Nordkoster för att äta. På Kvällen hänger vi i salongen, läser och snackar.

På söndagen utforskar vi Ursholmen fyrstation med ribbåten och lättar sedan ankrar för att segla ut väster om Nordkoster och åter mot Strömstad.

Kommer mycket nära, men ändå inte…..

Det visar sig att helgens Stardustian har egen båt på 40 fot som just nu ligger på Orust och att han driver en webbaserad navigationsskola.

Når två mån med så lika intressen, men ändå från så olika håll, tvingar prata med varandra och inga andra under en helg, då kommer man mycket nära, men ändå inte, eftersom man inte känner varandra alls utanför detta sammanhang.

Fråga, lära, reflektera och segla…

När får man möjlighet att fråga och lära av en digital entreprenör och erfaren seglare som framgångsrikt drivit bolag samtidigt som man seglar i det finaste ett höstsverige kan erbjuda?

Jo då man seglar med gäster och lever om bord på Stardust – Life Of Stardust.

Nu en vän, med önskan om återseende….

Skepparn känner tydligt att han under helgen lärt känna en vän som han hoppas att få återse.

 

Bild av #MagLaGBG
#MagLaGBG
Utforskare och journalistiskt berättande!
Dela ....

Tipsa om Berättelser!

Berättelser för att inspirera till utforskning av skärgård året runt. Målet är att stärka skärgårdssamhällen!

Har du en berättelser du vill dela eller tips på intressanta platser, verksamheter eller personer vi bör berätta om? Kontakta oss!

Följ oss!

Registrera för att få våra nyhetsbrev

Skicka din mailadress till oss om du vill ha våra nyhetsbrev.